Specialty Story 

TEAorganique

"Where Thou Art, That Is HOME"

Our TEA Mission 
#TEAorganique 
#SpecialtyStory
(ภาษาไทยกรุณาเลื่อนลงด้านล่างค่ะ)
All of our tea is truly based on 100% Thai-native products. Organic certified (ACT EU , Canada-US ), single-estate organic or hill-tribe wild heritage grades from Northern Thailand.  
Our mission is to collaborate in product development and innovation to promote healthy tea, mountain conservation, community development in support of greater eco-social mission for ethical production and long term sustainability.

We aims to define and develop a new paradigm to disrupt the conventional food supply chain to help these disadvantaged hill farmers to engage beyond the confines of their local markets. Many of these hill farmers are unable to sell their produce to further markets due to either remote distances and/or lack of product development. Hence, Specialty Story/TEAorganique created this unique “mountain-to-cup” platform to bridge and connect the hill people with the eco-conscious consumers.
#MountainToCup
#MountainToGlobal

การดื่มชาในวัฒนธรรมไทยนั้น โดยทั่วๆไป เรามักจะคิดว่า ชาที่เรารู้จัก คือ เป็น ชาที่ผลิตและนำเข้าจาก ต่างประเทศ เช่นไต้หวัน จีน หรือ ชาจากแถบประเทศทางตะวันตก ในการที่จะตามหา ชา ที่ปลูกและผลิตในเมืองไทย ที่ได้คุณภาพเทียบเท่านานาชาติเป็นภารกิจที่ท้าทาย 
เราอาจจะรู้จักแค่ว่า มีชาที่ผลิตในเมืองไทย เป็นชาที่มาจากต้นเมี่ยง (ชาพันธุ์อัสสัม) ที่ขึ้นตามธรรมชาติ หรือชาที่ทำจากชาพันธุ์จีน จากสายพันธุ์ชาลูกผสมของไต้หวัน ซึ่งการปลูกและผลิตนั้น อยู่ที่บริเวณจังหวัดทางภาคเหนือของไทย 
แต่ถ้าเดินทางสูงขึ้นไปถึงระดับ 1,400 m. และลึกเข้าไปในป่าบนดอยสูง ( ดอยตุง ดอยวาวี และ ดอยปู่หมื่น) ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีต้นชาโบราณเก่าแก่ อายุเกินตั้งแต่ 200 ปี ไปจนถึง 800 ปี พื้นที่บนดอยและในภูเขาสูงนี้ เป็นพื้นที่ที่ยังเป็นออแกนิคส์อย่างแท้จริง ดิน น้ำ อากาศ มีความเหมาะสมในการเติบโตของต้นชาที่เป็น พืชพันธุ์พื้นถิ่นมาช้านาน ประกอบกับวัฒนธรรมการผลิตชาที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาของ ชุมชนชาวเผ่าท้องถิ่น ชุมชนลาหู่ อาข่า และ คนไทยเชื้อสายจีนที่เติบโตในพื้นที่นี้มามากกว่า สองเจเนอเรชั่น ทำให้พื้นที่บนดอยสูงเหล่านี้ เป็นพื้นที่ชั้นเยี่ยมในการปลูกและผลิตชา
แต่ชาที่มาจากต้นพันธุ์ดี หากไม่ได้รับการ หมัก คั่ว แปรรูปที่เหมาะสม (ซึ่งมีต้นทุนในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ”เซียนชา” (Tea master)จากเมืองจีน หรือ จากไต้หวัน) ท้ายสุดแล้ว ก็มีโอกาสได้แค่กลายไปเป็น “วัตถุดิบ” ในการผลิต ชาทั่วๆไป ที่ผลิตส่งให้กับพ่อค้า หรือ นักธุรกิจที่เป็นคนตั้งกลไกทางราคา และผูกขาดทางการตลาด 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่บนดอยสูงเหล่านี้ เริ่มถูกรุกล้ำเข้ามาด้วยความต้องการทางการตลาดของระบบทุน และระบบเกษตรกรรมพันธสัญญา ต้นชาป่าในพื้นที่เริ่มถูกโค่น ตัด ถาง และ เผา เพื่อเอาพื้นที่มาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชพันธุ์พื้นถิ่น ทำให้เกิดปัญหา พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ดินเสื่อม และ ความสมดุลย์ของผืนป่าถูกทำลายไป 
นี่เป็นที่มาของ ภารกิจ Mountain People Planet( ป่า คน โลก) ที่ทาง Specialty Story / TEAorganiqueร่วมกันพัฒนา สร้างองค์ความรู้ และ ส่งเสริมการผลิต ชาออแกนิคส์คุณภาพสูง เต็มใบเต็มดอก ร่วมกับชุมชนบนดอยสูงเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนสังคมนิเวศและการผลิตเชิงจริยธรรม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
ชาดีจากผืนป่าในดอยสูงของไทย ”รสชาติจากดอย และป่า” ที่เรานำมาเสนอผ่าน Mountain to Cup Experience 
จิบ “ยอดชา” ชั้นดีที่ ปลูกและผลิต ในเมืองไทยแบบออแกนิคส์100% (ACT-EU Certified) ยอดชาป่า whole leaf คุณภาพสูง คั่วสดและบรรจุที่ ดอยแม่สลอง (โรงงานรับรองโดยมาตรฐาน organic) พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มชาแบบKung Fu Tea Ceremony รูปแบบการชงและเสิร์ฟชาที่เก่าแก่ที่สุด ต้นตำรับของพิธีกรรมการชงชาของนานาวัฒนธรรม

นอกจากความรื่นรมย์ที่เกิดขึ้นจากการจิบชาแต่ละถ้วยแล้ว
ท่านยังได้ร่วมส่งแรงกระเพื่อมให้เกิดการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนที่ร่วมพัฒนาชาด้วยกันในโครงการนี้
แบ่งเวลามาจิบชาร่วมกัน แบ่งปัน-รับฟังเรื่องราวดีๆ ที่มีมากกว่า “ชา” แต่คือ ภารกิจทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุน ผลิตภัณท์ชาไทยคุณภาพสูงไปด้วยกันได้
*ชาบางตัวเป็นชาดีที่หายากมาก และถือว่าเป็น ชาที่ผลิตได้ค่อนข้างจำกัดในโลกนี้ เฉพาะพื้นที่ที่เป็นออแกนิคส์จริงๆเท่านั้น ที่จะมีสภาพแวดล้อมให้มีชา ประเภทนี้ได้ เช่น Oriental Beauty (ระดับ AAA Spring Season)ที่ผลิตในเมืองไทย 100%

ชาเหล่านี้ถือเป็นมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยเรา ถ่ายทอดและดูแลกันมาโดยชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เราจะร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมชาที่มีคุณภาพดี รวมไปถึงการอนุรักษ์ป่า และ ภูเขา พร้อมกับการพัฒนาชุมชนและการผลิตเชิงจริยธรรม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว นี่คือพันธสัญญาของเรา

 

 

Osmanthus Oolong 桂花乌龙
Rosy Oolong
Rosy Ginger
Rosy Concubine 贵妃乌龙
2019 spring tea of Oriental Beauty 东
Wild Heritage Red Tea (gushu 古树红茶)
Gushu Sheng Pu (Highest Rare Raw Pue
Ginger 3 Kings
Show More

Osmanthus OOLONG Tea 

桂花乌龙 Osmanthus,Wild Tea

2-3 g. for 100 ml.

90 - 95 C

3-5 min. cover with lid

 

is a unique blend in Mae Salong due to its climate condition that let the osmanthus trees to flower from Nov till Jan coinciding with the spring harvest of the Oolong tea - an exceptional refreshing cup of tea reminiscent of the blooming spring in the mountain

tea profile: sparkling light golden hue, fruity apricot fragrance of osmanthus 桂花 intertwined with the flowery note and mouthwatering light body of Oolong

Rosy OOLONG Tea

烏玫兒 Rose,Wild Tea

2-3 g. for 100 ml.

90 - 95 C

3-5 min. cover with lid

 

A pleasant bouquet of flavors from fruitiness of wild tea and sweet aroma of rose seem to slow down the ticking of time allowing one to relax and indulge a moment of peace and happiness

Ginger Rosy Herbal Tisane

薑山玫人 Ginger, Rose

2-3 g. for 100 ml.

90 - 95 C

3-5 min. cover with lid or leave for 20 minutes for stronger infusion

An aromatic healing blend of ginger and rose – all from the hill tribes – combining the warming effects of ginger and beautifying effects of rose to nourish those with a busy and active lifestyle. This is especially beneficial to the people constantly exposed to the harsh environment of cold and dry air in the office.

 

ROSY CONCUBINE Tea 

Rosy Concubine ( Mountain Rose blended)

2-3 g. for 100 ml.

90 - 95 C

3-5 min. cover with lid

Red Concubine 贵妃乌龙 was first produced in the aftermath of 1999 earthquake in Taiwan resulting in late harvest of the tea leaves and some were damaged by insects and underwent oxidation. After being harvested and processed, it was discovered the tea has a natural lychee-like aroma and sweet taste and voilà a new tea is born and named 贵妃乌龙

profile: sparkling amber color, honey fruity (lychee) aroma and sweet note, mellow body
 

2019 Spring Tea

ORIENTAL BEAUTY 

东方美人 

2-3 g. for 100 ml.

90 - 95 C

3-5 min. cover with lid

a highly sought after Oolong tea due to its unique characteristics of green leafhoppers that feed on the tea leaves during spring time - only possible in an insecticide free environment - true nature certification by the tea bugs

profile: sparkling light amber color, honey-fruity aroma with a sweet note

Wild Heritage Lahu Red  

GUSHU Tea

古树红茶  Vintage Wild Tea ( 200 years)

2- 3 g. for 100 ml.

95 - 100 C

3-5 min. cover with lid

a joint cooperation under fair trade practice with Lahu hill people who have been living in this mountainous area at elevation of 1400m+, near border of Northern Thailand and Myanmar.

These are Assam tea trees grown in the wild as part of the natural heritage of the Lahu hill people. Typically, these are made into puer tea (普洱) but rarely they are made in to red tea. Due to its unique aroma, we have created this rare and unique red tea - only 1 shoot 2 leaves (一心两叶) are handpicked and harvested in early spring. 

Its aroma is forest berries with a round body and finishes with a sweet alpine note - a true taste reminiscent of a tropical high mountain rain forest.

 

GUSHU SHENG PU  

Rare RAW PUER Tea 

Highest Vintage Raw Pure ( 800 years)

2-3 g. for 100 ml.

90 - 95 C

3-5 min. cover with lid

This is the rarest of them all in our tea portfolio. It is made from the 800+ years old wild heritage tea trees growing deep in the rainforest mountain at elevation 900m+.

In partnership with Akha hill people, these fresh tea leaves are harvested once-a-year in spring and then best made into raw puer or shengpu 生普 to preserve their unique signature profile of bold flavor, tantalizing aroma and lingering sweet notes, which evolve over time as they age.

It is regarded by serious tea connoisseurs as a heavenly blessing to be able to savor this rare tea

profile (vintage Nov 2018): sparkling light golden hue, jasmine flower developing into fruity plum with lingering aroma, bold flavor found only in ancient tea trees (chaqi 茶气) with juicy sweet notes. This will continue to develop and evolve as it ages - a characteristic of shengpu.

Ginger 3 Kings

Mountain Ginger + Black Ginger + Turmeric

2-3 g. for 100 ml.

95 - 100 C

3-5 min. cover with lid 

or leave for 20 minutes for stronger infusion

  • SpecialtyStory

JET BLACK

VOYAGE Traveling Tea set
The Portable double wall glass Tea brewing Kit.

Each tea set comes with its own carrying case ( a form fitted bag with zipper and PU leather handle) for safety, protection, and convenience 

There are fitted slots for :
1 teapot with Stainless lid ( and strainer) 
2 pcs. glass teacups 

Clear, hand brown, double wall (so you can hold it without worry ), made of heat-resistant, “borosilicate” laboratory glass.

Teapot : capacity 170 ml.

ROYAL BLUE

VOYAGE Traveling Tea set
The Portable double wall glass Tea brewing Kit.

Each tea set comes with its own carrying case ( a form fitted bag with zipper and PU leather handle) for safety, protection, and convenience 

There are fitted slots for :
1 teapot with Stainless lid ( and strainer) 
2 pcs. glass teacups 

Clear, hand brown, double wall (so you can hold it without worry ), made of heat-resistant, “borosilicate” laboratory glass.

Teapot : capacity 170 ml.

RED ROUGE

VOYAGE Traveling Tea set
The Portable double wall glass Tea brewing Kit.

Each tea set comes with its own carrying case ( a form fitted bag with zipper and PU leather handle) for safety, protection, and convenience 

There are fitted slots for :
1 teapot with Stainless lid ( and strainer) 
2 pcs. glass teacups 

Clear, hand brown, double wall (so you can hold it without worry ), made of heat-resistant, “borosilicate” laboratory glass.

Teapot : capacity 170 ml.

Logo earthsafe 30 x 10.5 cm.png
เรียนรู้เกี่ยวกับ more about EARTHSAFE >
มาตรฐาน "อินทรีย์วิถีไทย"